Copyright Mme G.W. Bush Jr nacida ...

Copyright Mme G.W. Bush Jr nacida ...
Copyright Mme G.W. Bush Jr nacida ... IRREVOCABLE

samedi 8 juillet 2017

Autre esai coran24.jpg

TABARAKA – SOURATE        AL MULK

   ahmad7.pngbismilahi.jpg


TABARAKA Allah
AL MALIK AL QADIR

TABARAKA Allah
AL KHALEQ AL KHALLAQ AL MUHYY AL MUMIT AL MUHSIN AL AZIZ AL GHAFUR

TABARAKA Allah  
AL KHALEQ AL KHALLAQ AL HASSIB ASSUBUH ASSABUR AL KABIR AL HASSIB AL MUHIT ARAZZAQ ARRAZEQ AL WASSE2  AL  BASSIR AL KHALEQ AL KHALLAQ AL MUTQIN AL BASSIR AL MUTQIN

TABARAKA Allah  
AL MUTAALI AL BASSIR AL HASSIB AL BASSIR

TABARAKA Allah  
AL JAMIL ASSUBUH ASSABUR AL KABIR AL HASSIB AL MUHIT ARAZZAQ ARRAZEQ AL WASSE2 ASSAMI2 AL MANE2 AL MUNTAQIM

TABARAKA Allah  
  AL MANI2 ARRAB ASHADID ADAAIM RABBU NAR

TABARAKA Allah  
AL QAWIY RABBU NAR ASSAMI2 ASHADID

TABARAKA Allah  
AL KALIIMU  AL WALIYU AL MAWLA AL MUNDER AL MUBIN ASHAHIID AL KARIMU ARAOUF ARAHIM AL BACHIR ANNADIR AL MUNIR ACHAKUURU AL MUUMINU ARAFIIQU AL ALIYYU AL AZEEMU AL KHALILU AL QAWIYU AL AMIINU AL KABIIRU AL MUBAARIKU ASSABUURU AL JAMIILU 
TABARAKA ALLAH  
AL MUNDIR AL MANI 2 RABBU NAS AL QADIR AL KABIR

TABARAKA Allah  
AL SHAHID AL SHAAHID AL HAQ AL MUNTAQIM ASHADID RABBU NAR RABBU NAS ADAAIM

TABARAKA Allah  
AL ALIIM ALLAAMA AL GHUYUUB AALIMA AL GHAYBI WA SHAHADA AL GHAFUR AL MUKRIM AL MUHSIN AL KABIR

TABARAKA Allah  
AALIMA SIRRI ASSAMAAWAATI  WAL ARD AZAAHIR AL KALIM AL ALIIM BIZAATI ASSUDUR

TABARAKA Allah  
AL ALIM AL KHAALEQ AL KHALLAQ ALLATIIF AL KHABIR

TABARAKA Allah  
AL QADIR ASSUBUH ASSABUR AL JAMIL AL BADI2 AL FAATIR AL KHALEQ AL KHALLAQ ASSANI2 ALMUTQIN AL QAABID AL MUDALLIL ARRAZAAQ ARRAAZEQ AL MUHYY AL MUMIIT AL QAWIY AL ALIIM AL BAAETH

TABARAKA Allah  
AL HAFIIZ ASSUBUH AL QUDDUSS AL HAKIM AL ALIM AL KABIR AL HASSIB AL MUHIT AL MUTQIN AL JAMIL AL ALIY AL A2LAA AL WAASSI2 AL MUTA2AALI ASSAMII2 ARAAZEQ ARRAZAAQ AL MUGHIT
 TABARAKA Allah   
AL BAADI2 AL FAATIR AL WAARETH 2AALIMA ASSIR 2AALIMA  AL GHAYBI RABBU AL MALAAIKATI WAL AMR
 TABARAKA Allah   
AL QAHAR ASSABUUR ASSANI2 AL MUTQIN AL KHABIR

TABARAKA Allah  
AL QUDDUSS AL HAKIM AL ALIM AL KABIR AL HASSIB AL MUHIT AL MUTQIN AL JAMIL AL ALIY AL A2LAA AL WAASSI2 AL MUTA2AALI ASSAMII2 ARAAZEQ ARRAZAAQ AL MUGHIT AL QADIR AL QAHAR AL QAHAR  ASSANI2 AL MUTQIN AL KHABIR  A DAHR AL MANI2  AL ALIM AL MUNDIR

TABARAKA Allah  
RABBU SAMAE AL MUHIT AL BASSIR AL KHALEQ AL KHALLAAQ AL BAARI AL MUSSAWWIR AL QAABID AL QADIR AL JAMIIL ASSAMI2 AL BASSIR  RABBU ASSAAFIIN AL  RAHMAN AL BASSIR AL ALIIM  

TABARAKA Allah  
  AL AALIM ANNAASSIR ANNASSIIR ARAHMAAN AL MANI2 AL MUTAKABIR

TABARAKA Allah  
AL ALIIM AL ALLAAM AL AALIM ARAAZEQ ARAZAAQ AL MUQTADIR AL QAABED ARRAAZEQ ARRAZAAQ

TABARAKA Allah  
AL ALIM AL HAADI AL QAYYUM AL HADI AL QAYYUM

TABARAKA Allah  
AL WAAHED AL AHAD AL KHAALEQ AL KHALLAQ ASSAMI2 AL BASSIR AL BAARI AL MUSSAWIR ASHAAKIR ASHAKUUR

TABARAKA Allah  
AL KHALEQ AL KHALLAQ AL BA2ETH ARAAZEQ ARRAZAAQ AL MUGHIT AL BAADI2 AL FAATIR AL WAARETH RABBU AL MALAKI 2AALIMA ASSIR 2AALIMA  AL GHAYBI RABBU AL MALAAIKATI WAL AMR ASSABUUR ASSANI2 AL MUTQIN AL KHABIR  RABBU AL MALAKAYNI   innama nahnu fitna fa laa takfur A SSAMAD AL MUHY ARAZZAQ AL MUMIT AL BAA2ETH

TABARAKA Allah  
AL KALIIMU  AL WALIYU AL MAWLA AL MUNDER AL MUBIN ASHAHIID AL KARIMU ARAOUF ARAHIM AL BACHIR ANNADIR AL MUNIR ACHAKUURU AL MUUMINU ARAFIIQU AL ALIYYU AL AZEEMU AL KHALILU AL QAWIYU AL AMIINU AL KABIIRU AL MUBAARIKU ASSABUURU AL JAMIILU 
TABARAKA ALLAH  
ASHAHID AHAAHID A DAHR AL ALIM AL HAQ AL MANI2 RABBU ANNASS ASSADIQ ASSIDDIIQ AL MASDUUK 

TABARAKA Allah  

AL KALIIMU  AL WALIYU AL MAWLA AL MUNDER AL MUBIN ASHAHIID AL KARIMU ARAOUF ARAHIM AL BACHIR ANNADIR AL MUNIR ACHAKUURU AL MUUMINU ARAFIIQU AL ALIYYU AL AZEEMU AL KHALILU AL QAWIYU AL AMIINU AL KABIIRU AL MUBAARIKU ASSABUURU AL JAMIILU 
TABARAKA ALLAH  
AL ALIIM AL ALLAAM AL AALIM AL MUNDIR AL MUBIN 

TABARAKA Allah  
AL BASSIR AL JAAMI2 AL MUMIT AL HAQ AL MANI2 RABBUNASS AL KALIM  RABBU NAR AL KHALEQ AL KHALLAQ AL BADI2 ASHADID AL QAHAR AL MUNTAQIM  RABBU AL MALAAIKATI  19 AL MALIK  ADDAAIM

TABARAKA Allah  
AL BASSIR AL QAHAR AL JAME2
 TABARAKA Allah   
AL KALIIMU  AL WALIYU AL MAWLA AL MUNDER AL MUBIN ASHAHIID AL KARIMU ARAOUF ARAHIM AL BACHIR ANNADIR AL MUNIR ACHAKUURU AL MUUMINU ARAFIIQU AL ALIYYU AL AZEEMU AL KHALILU AL QAWIYU AL AMIINU AL KABIIRU AL MUBAARIKU ASSABUURU AL JAMIILU
TABARAKA Allah    
ARAHMAN AL JAAR MUJIR AL MANE2 RABBU NAS
TABARAKA Allah   
RABBU NAR AL KHALEQ AL KHALLAQ AL BADI2 ASHADID AL QAHAR AL MUNTAQIM  RABBU AL MALAAIKATI  19 WAL AMR AL MALIK AL JAME2 AL WASSI2 A L MUDIL AL MUTADAKIR ADDAAIM

TABARAKA Allah  
AL KALIIMU  AL WALIYU AL MAWLA AL MUNDER AL MUBIN ASHAHIID AL KARIMU ARAOUF ARAHIM AL BACHIR ANNADIR AL MUNIR ACHAKUURU AL MUUMINU ARAFIIQU AL ALIYYU AL AZEEMU AL KHALILU AL QAWIYU AL AMIINU AL KABIIRU AL MUBAARIKU ASSABUURU AL JAMIILU
TABARAKA Allah  
  A RAHMAN AL MUMIN AL WAKIL AL ALIIM  ALLAAM AL GHUYUB  AALIMA AL GHAYBI WA SHAHADA AL MANI2 RABBU NAS AL MUBIN

TABARAKA Allah  
AL KALIIMU  AL WALIYU AL MAWLA AL MUNDER AL MUBIN ASHAHIID AL KARIMU ARAOUF ARAHIM AL BACHIR ANNADIR AL MUNIR ACHAKUURU AL MUUMINU ARAFIIQU AL ALIYYU AL AZEEMU AL KHALILU AL QAWIYU AL AMIINU AL KABIIRU AL MUBAARIKU ASSABUURU AL JAMIILU
 TABARAKA Allah   
AL BASSIRU
TABARAKA Allah    
AL BADI2 RABBU SAMAE RABBU AL ARD AL JAMIL AL MUTQIN ADAHR  TABARAKA Allah  
 AL QAABID AL QADIR AL QAWIY AL HASSIB ASHADID AL MUQTADIR  TABARAKA Allah   
A SSAMAD AL HAY AL MUHYY AL BADI2 AL MALIK RABBU AL 2ARCHI AL AZEEM RABBU AL MALAKI AL WAQ AL GHAFUR AL KHALEQ AL KHALLAQ ASSANI3 AL MUTQIN AL MUTQIN RABBU SAMAE RABBU AL ARD AL MUGHIT ARRAZAAQ ARRAAZEQ  AL MUQIIT AL MUT2IM RABBU AL KHAYR ATAHUUR ATTAAHER
SUBHAANA ALLAH AL MUSSAWWIR AL ALIIM AL HAKAM AL HAQ
iqra'.jpg
witr.jpg
QIYAM 
 TABARAKA Allah  ALLAH AKBAR AL KABIR AL QAYYUM AL IMAM
RUKUU
TABARAKA Allah  AL KABIR AL MALIK AL MALIIIK AL MAALIK MAALIKA AL MULK AL HAMID 
QIYAM
TABARAKA Allah  AL KABIR AL QAYYUM AL IMAM AL HAMID
SUJUD
TABARAKA Allah  AL KABIR A RAHMAN ARAHIM
QUUD
TABARAKA Allah  AL KABIR  AL IMAM
SUJUD
TABARAKA Allah Allah AL KABIR A RAHMAN ARAHIM
QUUD
TABARAKA Allah    AL KABIR A SALAM AL JAME3

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire